Neworkom Local App

Kontakt

E-mailet e dërguara përmes kësaj forme shfaqen gjatë orarit normal të zyrës, nga e hëna deri të premten, nga 09:00 - 17:00.

Ju lutemi të jeni sa më specifik të jetë e mundur dhe të përfshini të gjitha informacionet që mund të na ndihmojnë të identifikojmë problemin.

Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj brenda dy ditëve të punës.

e-mail: supportlocal@neworkom.com

Copyright © 2021 NWK Technologies Ltd. | Co. Reg. No.: 12315266
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU – United Kingdom